Driftsmeddelanden

Lördagens tekniska problem med Watson är åtgärdat, men under kommande vecka kan ännu korta avbrott förekomma pga servicearbeten.

Vi beklagar förekomna oangelägenheter.

Felet åtgärdat

Problem med Watson tjänsten, lösning under arbete.

I Watson-tjänstens bakgrundssystem utförs servicearbeten, som orsakar tjänsteavbrott på onsdagen 2.11.2016 kl. 9.00–10.00.
I serviceavbrottet åtgärdas felet, som orsakat problem i vissa kunders inspelningar (bilden hakar upp sig).

Under denna tidpunkt kan Watson-tjänsten inte användas och inspelningar kan heller inte göras.

Vi beklagar olägenheten som servicearbetena eventuellt orsakar

Serviceavbrott i Watson 25.10 kl. 9.00–10.00

Vi utför service i bakgrundssystemen till Watson, så det är avbrott i tjänsten tisdag 25.10.2016 kl. 9.00–10.00. Då kan man inte använda Watsontjänsten eller se live-tv. Vi beklagar de olägenheter som avbrottet eventuellt medför.

Felet åtgärdat

Watson- tjänster funger ej för tillfället. Avbrottet pga en samarbetpartners uppdatering. Meddelar igen när allt är i skck.

Vi förbättrar vårt nät i Dalsbruksområdet. Arbetet orsakar avbrott i Internet- och Watson-tjänsten.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Under serviceavbrottsnatten 11.5. förekommer det avbrott i internet- och Watson-tjänsterna

I maj-månads landsomfattande serviceavbrott på natten mellan tisdag och onsdag 11.5.2016 utförs servicearbeten i Kimito Telefons och andra operatörers nät. P.g.a. servicearbetena förekommer det avbrott i Internet- och Watson-tjänsterna kl. 00:00 – 06:00. Vi beklagar den eventuella olägenheten.

Digita utför servicearbete i datakommunikationssystemet under tisdagen den 12.4. kl. 00:00 – 06:00. Arbetet förorsakar ett flertal korta avbrott i våra tv-tjänster. Man strävar till att avbrotten hålls så korta som möjligt. Vi beklagar de störningar arbetet medför.

Det utförs servicearbete i Watson -tjänsten den 13.4.2016 kl. 00:00 – 06:00. På grund av arbetet kan det förekomma flera korta avbrott i tjänsten mellan kl. 02:00 – 04:00. Avsikten är att förbättra systemets funktionalitet, stabilitet samt säkerhet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Vi förbättrar vårt elförsörjningssystem 23.3.2016 fr.o.m kl. 4.00. Arbetet orsakar avbrott i fasta telefonförbindelserna i Kimito centrumområdet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.