Dataskyddspaket - Skyddar familjens alla apparater       hard drive

F securetion by     


SNABB INSTALLATION

Dataskyddspaketet går snabbt att installera och det uppdateras automatiskt. Du kan när som helst lägga till eller ta bort apparater.

SÄKRA NÄTBETALNINGAR

Dataskyddspaketet skyddar vid användning av nätbanken och vid nätuppköp. Ingen obehörig kan komma emellan.

 Fr.o.m.

2.90
€/mån

LOKALISERA FÖRSVUNNEN APPARAT

Till dataskyddspaketets mångsidiga egenskaper hör bl.a. att det går att spåra en försvunnen eller stulen mobilapparat och på det sätt hindra att innehållet hamnar i fel händer.

SKYDDAR MOT VIRUS

Dataskyddspaketet skyddar telefoner, datorer och tabletter från virus, trojans, spionprogram och andra säkerhetsrisker på nätet.

1.
Logga in 

Självservice →

BARNSKYDD

Dataskyddspaketet skyddar barnen från skadligt innehåll på nätet. Det är också möjligt att begränsa tiden på nätet.

FÖRHINDRA SKRÄPPOST OCH SAMTAL

Dataskyddspaketet förhindrar ej välkomna samtal, meddelanden och skräppost.

2.
Välj
Säkerhetspaket
-tjänst

FÖRHINDRA IDENTITETSSTÖLD

Dataskyddspaketet förhindrar identitetsstölder på nätet och skyddar dina personliga uppgifter.

LÄTT ATT ADMINISTRERA

Dataskyddspaketet går lätt att använda via självbetjäningsportalen. Det går lätt och snabbt att administrera säkerheten i olika apparater.

3.
Välj
apparater
som skall skyddas

 Fsecure

Dataskyddspaket 1   2,90 €/mån         
Dataskyddspaket 3   6,90 €/mån
Dataskyddspaket 5   8,90 €/mån 
Dataskyddspaket 8 11,90 €/mån
Dataskyddspaket 10

13,90 €/mån

Dataskyddspaket 15 21,90 €/mån
Dataskyddspaket 20 28,90 €/mån

 

Säkerhetskopiering - säkra dina filercastle 2

100% inhemsk säkerhetskopieringtjänst för såväl privat – och företagsbruk. Den automatiska säkerhetskopieringstjänsten sköter säkerhetskopieringen av filer osynligt och effektivt och finns specifierad för för små och mellanstora företag, datacenter, bärbara maskiner, enskilda verksamhetsställen, servrar, virtuella miljöer o.s.v. Om behov utöver dessa finns, kan vi även skräddarsy lösningar som passar exakt för ditt behov. Mera information från vår kundtjänst 02 420 742. 

Säkerhetskopiering  
KIT Locker 10 GB  5,08 €/mån
KIT Locker 30 GB 18,60 €/mån
KIT Locker 40 GB 24,08 €/mån

 Till samtliga priser ingår moms 24 %