KIT Bredband och KIT Fiber

DNS-servrar
Primär: 62.121.35.14
Sekundär: 62.121.33.75

E-postinställningar

e-post: xxxx[at]kitnet.fi
inkommande e-postserver: mail.kitnet.fi (POP, POP3S, IMAP, IMAPS)
utgående e-postserver: mail.kitnet.fi (SMTP, SMTPS)
webmail: webmail.kitnet.fi

hantering av tjänst t.ex. e-post: settings.kitnet.fi