Driftsmeddelanden

Serviceavbrott i Watson 7.2.2017 kl. 9.00–11.00

Vi utför service i bakgrundssystemen till Watson, så det är avbrott i tjänsten tisdag 7.2.2017 kl. 9.00–11.00.
 Vi beklagar de olägenheter som avbrottet eventuellt medför.

Servicearbete 1.2.2017 03.00 - 06.00
Vi förbättrar nätverket på området Dalsbruk-Söderlångvik-Kasnäs 1.2.2017 03.00 - 06.00. Detta inverkar på samtliga abonnenter på området.
Vi beklagar de störningar arbetet förorsakar.

 Efter en uppdatering 7.12 i windows 10 har det uppkommit nätverksproblem dvs man slipper inte på internet. Detta problem torde lösas med att i start menyn välja omstart så att maskinen startar om.

Det har konstaterats datasäkerhetsproblem med Zyxel-modem runt om i världen, med kan finnas även Kimito Telefons kunders enheter. Åtgärder har vidtagits enligt Kommunikationsverkets rekommendationer för att hindra ev. problem. Vi ber alla kunder som använder Zyxel-modem att starta om modemet, för att åtgärda datasäkerhetsproblemet.

Tilläggsuppgifter finns på Kommunikationsverkets hemsida:

https://www.viestintavirasto.fi/sv/cybersakerhet/varningar/2016/varoitus-2016-04.html

Felet åtgärdat

*Felmeddelande* Störningar i watson tjänsten. Felet undersöks som bäst. Felet påverkar live-tv och bandning.

Felet åtgärdat

Watson- tjänsten fungerar ej föt tilfället! Detta pga av att en kabel är av mellan Salo och Bjärnå. Vi meddelar när felet är åtgärdat.

Till kännedom. En server förnyas i Watson-tjänsten 21.11.2016 kl.9.00. Detta kräver inga åtgärder av användaren.

Lördagens tekniska problem med Watson är åtgärdat, men under kommande vecka kan ännu korta avbrott förekomma pga servicearbeten.

Vi beklagar förekomna oangelägenheter.

STUVE flyttar en kabel 9.11.2016 KL 20:00-10.11.2016. KL 01.00, Watson tjänsten samt wimax kunder kan ha störningar denna tid.

STUVE=Suomen Turvallisuusverkko Oy

Felet åtgärdat

Problem med Watson tjänsten, lösning under arbete.