Driftsmeddelanden

Det utförs servicearbeten i Watson-tjänstens bakgrundssystem, vilket förbättrar funktionaliteten och stabliteten. På grund av arbetena kan det förekomma korta avbrott i Watson-tjänsten 22.3. mellan kl. 02.00 och 04.00. Vi beklagar den eventuella störningen.

Vi utför underhållsarbeten i bakgrundssystemen till Watson, och därför är det avbrott i tjänsten ti 14.3.2017 kl. 9.00–11.00.

Under avbrottet utför vi underhållsarbeten för att förbättra och stabilisera bakgrundssystemen, och vi gör också förberedelser för att införa de nya mobilapparna och förbättrar sökfunktionen i Filmuthyrningen.
Medan underhållsarbetena pågår kan man inte använda Watson och inte heller spela in eller lagra program.

Vi beklagar eventuella olägenheter på grund av avbrottet.

Vi förbättrar nätverket på området Björkboda 15.2.2017 03.00 - 06.00. Detta inverkar på samtliga abonnenter på området och kan även orsaka störningar i Watson-tjänsten och WiMAX-förbindelser.
Vi beklagar de störningar arbetet förorsakar.

Serviceavbrott i Watson 7.2.2017 kl. 9.00–11.00

Vi utför service i bakgrundssystemen till Watson, så det är avbrott i tjänsten tisdag 7.2.2017 kl. 9.00–11.00.
 Vi beklagar de olägenheter som avbrottet eventuellt medför.

Servicearbete 1.2.2017 03.00 - 06.00
Vi förbättrar nätverket på området Dalsbruk-Söderlångvik-Kasnäs 1.2.2017 03.00 - 06.00. Detta inverkar på samtliga abonnenter på området.
Vi beklagar de störningar arbetet förorsakar.

 Efter en uppdatering 7.12 i windows 10 har det uppkommit nätverksproblem dvs man slipper inte på internet. Detta problem torde lösas med att i start menyn välja omstart så att maskinen startar om.

Det har konstaterats datasäkerhetsproblem med Zyxel-modem runt om i världen, med kan finnas även Kimito Telefons kunders enheter. Åtgärder har vidtagits enligt Kommunikationsverkets rekommendationer för att hindra ev. problem. Vi ber alla kunder som använder Zyxel-modem att starta om modemet, för att åtgärda datasäkerhetsproblemet.

Tilläggsuppgifter finns på Kommunikationsverkets hemsida:

https://www.viestintavirasto.fi/sv/cybersakerhet/varningar/2016/varoitus-2016-04.html

Felet åtgärdat

*Felmeddelande* Störningar i watson tjänsten. Felet undersöks som bäst. Felet påverkar live-tv och bandning.

Felet åtgärdat

Watson- tjänsten fungerar ej föt tilfället! Detta pga av att en kabel är av mellan Salo och Bjärnå. Vi meddelar när felet är åtgärdat.

Till kännedom. En server förnyas i Watson-tjänsten 21.11.2016 kl.9.00. Detta kräver inga åtgärder av användaren.