Onsdagen 18.1 är butiken öppen mellan kl. 13.00-16.30.
Kundtjänsten betjänar normalt på numret (02) 420 742 mellan kl. 9.00-16.30.