Driftsmeddelanden

Service.jpeg

Möjliga avbrott i Internet i Kärra / Ölmos området 11.10 kl 00.00-06.00 pga service av utrustningen. Vi beklagar oangelägenheter detta kan medföra.