Driftsmeddelanden

För tillfället är det problem med Kitnet e-posten både när det gäller inkommande och utgående post. Problemet utreds.