Driftsmeddelanden

Digita utför servicearbete i datakommunikationssystemet under tisdagen den 12.4. kl. 00:00 – 06:00. Arbetet förorsakar ett flertal korta avbrott i våra tv-tjänster. Man strävar till att avbrotten hålls så korta som möjligt. Vi beklagar de störningar arbetet medför.

Det utförs servicearbete i Watson -tjänsten den 13.4.2016 kl. 00:00 – 06:00. På grund av arbetet kan det förekomma flera korta avbrott i tjänsten mellan kl. 02:00 – 04:00. Avsikten är att förbättra systemets funktionalitet, stabilitet samt säkerhet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Vi förbättrar vårt elförsörjningssystem 23.3.2016 fr.o.m kl. 4.00. Arbetet orsakar avbrott i fasta telefonförbindelserna i Kimito centrumområdet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Ett fel uppstod i Watson -tjänsten kl. 9.53 men reparationsarbetet är redan påbörjat.

Vi beklagar störningarna.

**Felet reparerades kl. 15.00.

 

Vi utför servicearbete i vårt nät 10.2.2016 03.00-05.00 som orsakar ett kort avbrott i våra Internettjänster.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Det utförs servicearbete i Watson -tjänsten den 10.2.2016 kl. 00:00 – 06:00 och 09:00 – 10:00. På grund av arbetet kan det förekomma flera korta avbrott i tjänsten (omstart av tjänsten) mellan kl. 02:00 – 04:00 samt mellan kl. 09:00 – 10:00 då hela Watson-tjänsten är avstängd, även lagring av program. Avsikten är att förbättra systemets funktionalitet, stabilitet samt säkerhet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

 

 

På grund av arbetet förekommer det avbrott i Watson-sändningarna måndag 4.1. kl. 10-10.30. Avbrottet påverkar alla kanaler.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Vi förbättrar vårt nät 25-26.11.2015, medan service-arbetet utförs kan avbrott i tjänsterna uppstå på följande områden:
Dalby/Strömma
Elmdal
Mark
Påvalsby

Vi beklagar de oangelägenheter som service-arbetet möjligen orsakar.

På torsdagen den 5.11.2015 kl. 9:00 – 9:15 görs det en uppdatering i Watson-tjänsten. Arbetet orsakar några minuters avbrott i tjänsten. Avbrottet påverkar inte program som man sparat. Andra funktioner fungerar inte under uppdateringen.

Vi beklagar de avbrott som uppdateringen förorsakar.

Fel kan förekomma i inspelningar 2.11.2015 kl. 16.40 - 21.30. Dessa inspelningar går inte att få tillbaka.

Vi beklagar störningarna.