Det högsta beslutande organet i Kimito Telefon Ab är bolagsstämman, där kan varje aktieägare utöva sin beslutsrätt. Den egentliga bolagsstämman hålles på en av styrelsen fastställt datum senast sex månader efter att bokslutsperioden gått ut. Styrelsen har fem medlemmar.
För den dagliga verksamheten ansvarar företagets verställande direktör och övriga organisation.

Verkställande direktör

Christian Lindroos
Tel. (02) 420 735, 044 014 0394

Styrelse

Lindroos Jörgen, ordförande
Nurmi Michael, medlem
Nyström Klas, medlem
Röblom Tryggve, medlem
Storberg Åsa, medlem