Driftsmeddelanden

Under måndagen den 24.9 kl. 9.30 uppstod problem med telefontrafiken, felet undersöks.