Kimito Telefons trådtelefon är fortsättningsvis ett förmånligt sätt att ringa.

Har du dålig hörbarhet med mobiltelefonen eller vill du ha en säkerhet ifall det händer något? Trådtelefonen fungerar även under längre stömavbrott är fortfarande populär bland våra kunder.

För telefontjänsten behövs en Kimito Telefon aktie.

 

Förmedlingsaktie 300 €
Avgifter  
   
Månadsavgift 17 €/mån
Månadsavgift för fiberkunder 5 €/mån
Samtalsavgifter  
Samtal till fasta nummer i Finland 8,35 c/samtal + 4,5 c/min
Lokalnätsavgift (lna) 8,35 c/samtal + 2,08 c/min
Mobilsamtal 17,27 c/min + lna
*118 nummertjänst, vardagar kl. 8-18 3,34€/samtal + 0,94€/10 sekunder
*118 nummertjänst, övriga tider
3,76€/samtal + 1,04€/10 sekunder
Öppning av stängd anslutning 25€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Under samtalet debiteras lokalnätsavgift. Förenande av samtal ingår i priset. Om samtalet förenas till ett avgiftsbelagt

företags- eller tjänstenummer, debiteras under samtalet det för tjänsten gällande priset.

 

I prisen ingår moms 24%

 

Taltjänster:

Nummervisningen visar vem som ringer. Dessutom visar den vem som har ringt medan du har varit borta. För denna tjänst behöver du en skild nummerdisplay eller en telefon med inbyggd nummerdisplay. Hemliga nummer syns inte i nummerdisplayen.

Beställ tjänsterna från oss tel. (02) 420 700

Medflyttning*)
Med hjälp av den här tjänsten kan du flytta över alla inkommande samtal direkt till ett annat telefonnummer. På det viset är du alltid anträffbar även om du inte är hemma.
Inkoppling: * 21 * tel.nr. #
Urkoppling: # 21 #
Vidarekoppling vid ej svar*)
Det inkommande samtalet kommer först till ditt eget nummer. Om du inte svarar kopplas samtalet efter en stund till det nummer du har programmerat in, t.ex. till din mobiltelefon.
Inkoppling: * 61 * tel.nr. #
Urkoppling: # 61 #
• Vidarekoppling vid upptaget*)
Om din telefon är upptagen kopplas de inkommande samtalen till ett annat nummer som du har programmerat in på förhand.
Inkoppling: * 67 * tel.nr. #
Urkoppling: # 67 #
• Samtal väntar / påknackning
Under ett pågående samtal anger en signal att ett nytt samtal är på kommande. Du kan bestämma dig för att ta emot samtalet, fortsätta det pågående eller t.o.m. pendla mellan de .
Inkoppling: * 43 #
Urkoppling: # 43 #
• Förfrågan
Under ett pågående samtal kan du ringa upp en tredje person och sedan återgå till det första samtalet.
• Trepartssamtal
Med hjälp av denna tjänst kan tre personer samtala samtidigt.
• Het linje
Denna tjänst gör det möjligt att ringa till ett på förhand bestämt nummer genom att endast lyfta luren.
Inkoppling: * 53 * tel.nr. #
Urkoppling: # 53 #
• Repetition av senast slaget nummer
Om ett nummer som du ringer till inte svarar eller är upptaget kan du mycket enkelt ringa upp det på nytt utan att behöva slå hela numret.
* * 0
• A-nummervisning
Nummervisningen visar vem som ringer. Dessutom visar den vem som har ringt medan du har varit borta. För denna tjänst behöver du en skild nummerdisplay eller en telefon med inbyggd nummerdisplay. Hemliga nummer syns inte i nummerdisplayen.

 

*) Vid flyttning av anrop betalar den som ringer samtalet endast samtalsavgiften fram till det nummer han valt. När den som flyttat samtalen tar emot ett samtal, betalar han avgiften från sin egen anslutning vidare till det nummer dit samtalen styrts.