Måndagens åskväder (29.8) ställde till med en del bekymmer, och orsakade bl.a. tekniska problem i Dalsbruk med omnejd.
Just nu hjälper vi enskilda kunder med utbyte av deras apparatur, som åskan söndrat.
Detta kan innebära fördröjningar när det kommer till icke brådskande ärenden. Vi tackar för ert tålamod!