Distansjobb 1000x600

2020 tycks gå till historien som året då allt fler bytte från jobb i öppet kontorslandskap till distansjobb i öppna landskap. Skärgården är vacker och inspirerande, men hur kan man vara säker på att nätet verkligen fungerar då man har ett Teams- eller Zoommöte vid stugviken?


Christian Lindroos
, vd på Kimito Telefon, tror att den här frågan är avgörande när nutidsmänniskan söker alternativ för sitt arbete.

– På glesbygden och även på Kimitoön och i dess skärgård är säker nätkontakt egentligen det samma som en anslutning med fiber.


Säker och snabb nätförbindelse

På Kimitoön är det just Kimito Telefon som gräver ner fiberkablar och kopplar upp hushåll via dem till nätet. För närvarande utvidgas fibernätet i öns östra delar i Västanfjärd, och i de södra delarna i Dalsbruk och i Kärra, samtidigt som enskilda abonnenter kopplas upp överallt på ön och i skärgården.

Kunderna är mestadels distansjobbare och barnfamiljer. Även om Lindroos inte vet vilka abonnenter som har den största datatrafiken nämner han ett  distansjobbande par som ett exempel på sådana som behöver en bra nätförbindelse.

– Båda är arkitekter och arbetar tillfälligt från stugan. I deras bransch hanterar man stora filer, vilket ställer krav både på uppladdning och nedladdning. De ville vara helt säkra på att de kan lita på sin uppkoppling innan de var beredda att lämna kontoret i stan, så vi kollade och dubbelkollade allt. Jag förstår dem, eftersom deras arbete hänger på en liten tråd i marken, men allt har fungerat smidigt och vi har också lovat underhålla kabeln om det skulle behövas.

 

Lätt att beställa oavsett var du bor

Priset på en fiberanslutning till Kimito Telefon börjar från ca 1 800 euro, förutsatt att huset eller bostaden ligger nära stamkabeln. Allt ingår i priset, utom grävarbetet på abonnentens tomt, vilket enligt Lindroos brukar kosta ytterligare 300–400 euro.

– Vi försöker göra abonnemanget så enkelt som möjligt genom att ha en karta på vår webbplats, där vi märkt ut de områdena som har fasta priser. Uppkopplingen av hus på fastlandet utanför områdena kan kosta aningen mer, beroende på var huset ligger. Även grävjobbet på egen tomt går att beställa av oss, som en del av paketet.

– Sjökablar ut till öar ligger naturligtvis i en annan prisklass,men sådant går också att utföra. Att lägga ut sjökabel kostar ca 25 000 euro per kilometer. I dagsläget når våra stamkablar ut till Hitis och Högsåra.

 

Högtryck för telefonbolagen

Coronasituationen har enligt Lindroos ökat efterfrågan på fiberanslutningar på Kimitoön, i likhet med många andra områden i landet.

– På basis av vad jag hört av mina kolleger i Finnet-förbundet är det i synnerhet bolagen vid kustområdena och andra sommarorter som haft ett positivt uppsving det här året.