Osakkeitamme ei muuteta sähköiseen muotoon

01.11.2016

Olemme saaneet kyselyitä osakkeiden muuttamisesta sähköiseen muotoon. Uutisointi koskee vain niitä yhtiöitä, joilla on käytössä arvo-osuusjärjestelmä, meillä ei tapahdu muutoksia tämän suhteen